Skapad av & Inlämnad under Blogg.

Erityislastentarhanopettaja Marjut Kytölällä oli unelma. Keväällä 2016 hän jakoi sen päiväkodinjohtaja Malin Sjöholmin kanssa ja kävi ilmi, että he olivat haaveilleet samasta asiasta. Näin sai alkunsa Kemiönsaaren ensimmäinen Metsä-eskari, joka aloitti toimintansa 16.8.2016. Te pääsette seuraamaan ensimmäistä metsä-eskari vuotta uuden blogin avulla. Oppaananne toimii ryhmäavustaja Jonna Lappalainen, joka työskentelee Marjutin apuna metsässä. Vetäkäähän saappaat jalkaan, on… Läs mer »

Skapad av & Inlämnad under Blogg.

Sote-uudistuksen toteutuessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle. Tämä on suuri muutos kunnille. Varsinais-Suomen maakunta vastaa jatkossa niiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta, joista tänään vastaa Kemiönsaaren kunta. Sote-muutoksen jälkeen kunta vastaa kuitenkin edelleen kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä. Kunnan tekniset palvelut, liikunta- ja nuorisotoimi sekä koulutus- ja kulttuuritoimi toteuttavat yhteistyössä kuntalaisten hyvinvointia. Kuntalaisen hyvinvoinnissa on monia ulottuvuuksia,… Läs mer »

Skapad av & Inlämnad under Blogg.

Social- och hälsovårdsreformen kommer att innebära stora förändringar för kommunerna i och med att landskapen tar över ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna. De social- och hälsovårdstjänster som Kimitoöns kommun står för i dag kommer att överföras till landskapet Egentliga Finland. Ansvaret för kommuninvånarnas välfärd kommer fortfarande att finnas kvar hos kommunerna och förverkligas i samarbete… Läs mer »

Skapad av & Inlämnad under Blogg.

Elinvoiman edistäminen ja elinkeinopolitiikka ovat tärkeitä kunnalle kuuluvia tehtäviä. Suomen yrittäjien tekemän kyselyn mukaan enemmistö kuntajohtajista on sitä mieltä, että elinkeinopolitiikan merkitys on jatkossa entistä suurempi. Yritysneuvonta, yritystontit, kehittämishankkeet ja alueen markkinointi ovat esimerkkejä elinkeinopoliittisista toimista. Elinvoiman edistäminen on elinkeinopolitiikkaa laajempi asia. Maankäyttö, rakentaminen, tapahtumat, kuntapalvelut, yhteistyö eri intressiryhmien kanssa ovat elinvoimaan liittyviä toimenpiteitä. Julkisten… Läs mer »

Skapad av & Inlämnad under Blogg.

Att främja livskraften och näringslivspolitiken är viktiga uppgifter som hör till kommunen. En undersökning av Företagarna i Finland visar att en majoritet av kommundirektörerna upplever att näringslivspolitiken kommer att ha allt större betydelse i framtiden. Företagsrådgivning, företagstomter, utvecklingsprojekt och marknadsföring av området är exempel på näringslivspolitiska åtgärder. Att främja livskraften är mer omfattande än näringslivspolitiken…. Läs mer »

Skapad av & Inlämnad under Blogg.

Syko- hanke aloitti toimintansa lokakuussa 2013. Hankkeen tavoitteena on edistää alueen työllisyyttä yhdessä alueen yrittäjien, kunnan ja TE- toimiston kanssa. Hanke on toteutunut odotettua paremmin ja tulokset ovat olleet hyviä, jopa erinomaisia. Hyvän ja toimivan yhteistyön ansiosta, hankkeen aikana työtä on saanut tähän mennessä 65 henkilöä ja vireillä on vielä ainakin viiden henkilön työsuhteet joiden… Läs mer »

Skapad av & Inlämnad under Blogg.

Jag hade senaste fredag möjlighet att delta i Företagsbåten, som var en kryssning ordnad av Varsinais-Suomen yrittäjät och Företagarna (systerorganisationen i Sverige). Med på båten fanns c. 80 svenska företag, tyvärr endast en handfull från Finland denna gång. Programmet bestod av ett fyra timmars salladsbord av korta föreläsningar om olika teman kring företagsutveckling. Efter det… Läs mer »

Skapad av & Inlämnad under Blogg.

Besöksnäringen är världens snabbast växande bransch. Allt flera människor från allt flera länder har råd och möjlighet att resa. Det land i vilket andelen människor som har råd att resa ökar snabbast är Kina. Med sina 1,368 miljarder invånare är Kina också världens största land. Och vad har detta då med Kimitoön att göra? Kimitoöarnas besöksnäringsföretagare och… Läs mer »

Skapad av & Inlämnad under Blogg.

Reilua kuluttamista. Hyvän omantunnon kauppaa suoraan tuottajalta kuluttajalle. Tästä on jo pitkään puhuttu saarellamme. Kaikki tietävät, että meiltä löytyy niin pien- kuin suurempiakin tuottajia monenlaisille ruokatuotteille. Isot tuottajat myyvät suoraan isoille ketjuille, koska muu ei kannata, vaikka haluaisi myydä myös lähelle. Pientuottajat tuottavat omaan käyttöön, naapureille, ystäville. Vieläkin jäisi yli ja toiminnasta olisi mukava saada… Läs mer »

Skapad av & Inlämnad under Blogg.

Get the deal försiggick på Kimitoön, i Kasnäs vackra inspirerande miljö under veckoslutet. I två dygn träffades 24 ivriga ungdomar från olika andra stadiets skolor för att lösa olika företagscase. Uppdragsgivarna var: Annonsbladet, Kasnäs, Baltic jazz, F:ma Satu Zwerver och Kimitoöns kommun. Ungdomarna jobbade stenhårt efter att de fått uppgifterna beskrivna. Jag hade förmånen att… Läs mer »